dotační titul „Investice v rámci SOT s vínem", - SZIF

Žádosti o podporu lze podávat na tyto nové investice:
1) dřevěný sud nebo uzavřená dřevěná nádoba na výrobu vína o objemu nejméně 600 litrů
2) speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu červených vín
3) cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami
Žádosti o podporu pro vinařský rok 2017/2018 lze podávat do 31.8.2017.
Žádost o podporu se podává Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na RO SZIF: Kotlářská 53, 602 00 Brno, tel.: 703 197 214 (Ing. Gaszczyková),tel.: 703 197 215 (Ing. Řezáč); Slezská 7, 120 56 Praha 2, tel.: 725 876 301 (Ing. Tučková, DiS); Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem, tel.: 733 595 542 (p. Vejdělek)
 
Veškeré informace o dotačním titulu jsou k nalezení na stánce: http://www.szif.cz/cs/investice