Dotační výzva - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Dotační program: MPO - EFEKT

Zveřejnění výzvy: 12.10.2021

Začátek podávání žádostí: "bude upřesněno"

Ukončení podávání žádostí: 30.6.2023

 

Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení.

Dotace je také určena na přípravu kabeláže pro dobíjecí body (EV ready) dle podmínek výzvy.

Výše dotace činí 30 Kč na 1 ušetřenou KWh.

Forma dotace: ex-ante

 

Důležité přílohy k žádosti o dotaci:

- projektová dokumentace

- energetický posudek

- pasport VO

Na přípravu těchto dokumentů se dotace také vztahuje.

 

Více informací k výzvě včetně samotné výzvy a dalších dokumentů najdete na tomto odkazu.