Dotazník pro zřizovatele škol

pro účely zpracování akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Kyjov a obce Moravský Písek /název projektu: MAP ORP KYJOV - vzdělávání v pohybu (CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000373); realizátor projektu: Kyjovské Slovácko v pohybu, z.s./ 

Vaše informace poslouží pro tvorbu akčního plánu rozvoje vzdělávání v území ORP Kyjov a obce Moravský Písek. V rámci projektu usilujeme o vytvoření a podporu aktivit, které podpoří systém vzdělávání v území. V tomto případě cílíme na propracování obsahu výuky (školního vzdělávacího programu – ŠVP) a zefektivnění komunikace a spolupráce mezi aktéry vzdělávání (zřizovatel – škola). Dotazník je inspirovaný výstupy z analýzy Soulad potřeb trhu práce a vzdělávání na úrovni základních škol - Jihomoravský kraj a Ústecký kraj.

Za vyplnění a spolupráci předem děkujeme.

 

DOTAZNÍK: