DSO a registr smluv - výklad MV

Ministerstvo vnitra na základě našich podmětů upřesnilo výklad k registru smluv ve vztahu k DSO. Z výkladu vyplývá, že dobrovolné svazky obcí musí uveřejňovat své smlouvy prostřednictvím registru smluv pouze v případě, že většinovou účast na hlasovacím právu jejich statutárního orgánu mají obce s rozšířenou působností. To znamená, že nezáleží pouze na prostém počtu členů, tedy obcí ve svazku, ale na jejich účasti na hlasovacím právu. Tedy dobrovolné svazky obcí, jejichž většinovou účast tvoří obce I. a II. typu nemusejí uveřejňovat své smlouvy v registru smluv.

Celé sdělení si můžete přečíst v následujícím dokumentu: