Elektronická evidence tržeb – aplikace zákona u obcí

Povinnost vést elektronickou evidenci služeb (dále jen EET) budou mít všichni, kdo mají příjmy ze samostatné činnosti. I ti, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů, i ti, kteří nejsou plátcem DPH. Jsou ale výjimky, kterých se EET netýká, např. obce.  § 12 odst. 1. říká, že Evidovanou tržbou nejsou tržby a) státu, b) územního samosprávného celku, c) příspěvkové organizace, d) České národní banky, e) držitele poštovní licence. Z výše uvedeného vyplývá, že starostové obcí a měst tedy nemusí pořizovat elektronické pokladny pro pořádání plesů, obecních zábav, nebo slavností. Kdyby ste však měli zájem dozvědět se o EET více, může Vám posloužit:

Praktické příklady naleznete na stránkách smo: