Elektronický katalog sociálních služeb

Jihomoravský kraj z prostředků Evropských fondů vytvořil Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje. Katalog byl vytvořen pro širokou veřejnost jako moderní on line nástroj zvyšující dostupnost informací o možnostech využívání sociálních služeb v Jihomoravském kraji. Tato webová aplikace, která je součástí Krajského informačního systému sociálních služeb, nabízí celou řadu způsobů vyhledání vhodné sociální služby pro občany, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace a potřebuji pomoc profesionálních poskytovatelů sociálních služeb. Elektronický katalog sociálních služeb Jihomoravského kraje jistě ocení také zástupci poskytovatelů sociálních služeb při poskytování základního poradenství, zástupci obcí, poskytující občanům informace o dostupnosti sociálních služeb, ale i další skupiny uživatelů.

Katalog je dostupný na stránce: https://socialnisluzby.kr-jihomoravsky.cz/