Financování měst a obcí v roce 2023

Svaz měst a obcí ČR pro vás pravidelně zjišťuje informace, jaké dotační tituly resorty chystají na nadcházející období. I letos zpracoval databázi dotačních titulů pro rok 2023.

Více informací nalzenete na stránce: https://www.smocr.cz/cs/cinnost/financovani-obci/financovani-mest-a-obci