Fond malých projektů - Rakousko-Česká republika 12. kolo

Začal příjem do 12. kola Fondu malých projektů Rakousko-Česká republika. Do 30. 6. 2021 je možnost podávat žádosti. Jedná o poslední uzávěrku, kdy bude možné realizovat delší projekt – budete-li začátek realizace plánovat po rozhodnutí RMV, které zasedá 15. 9. 2021, bude maximální možná délka realizace projektu 13 měsíců, neboť všechny malé projekty musí být ukončeny včetně odevzdání vyúčtování do 31. 10. 2022.

Pro realizaci projektu je nezbytný rakouský partner se sídlem v programovém území a v rámci projektu musí proběhnout různé společné česko-rakouské aktivity. Maximální možná dotace na projekt z Evropského fondu pro regionální rozvoj je 20.000 EUR. Bližší informace k FMP naleznete zde: https://www.rrajm.cz/projekty-rrajm/fond-malych-projektu/ , případně kontaktujte Lucii Karpíškovou: lucie.karpiskova@rrajm.cz; 725 778 781