Fungující spolupráce MAS JMK

I dnes se ukázalo, že místní akční skupiny z Jihomoravského kraje dobře spolupracují nejen na projektech ale i mezi sebou sdílejí zkušenosti z praxe.  Právě jsme se navrátili ze semináře KS NS JMK pro MAS JMK zaměřeného na sdílení zkušeností k dopracování SCLLD a žádosti o režie MAS. Na tomto semináři zástupci jednotlivých MAS prezentovali a diskutovali o zkušenostech s vypořádáním připomínek hodnocení SCLLD, o společných současných projektech (Milion stromů pro JMK) a budoucích projektech, ale také o společném vzdělávání zaměstnanců MAS a jejich zvyšování odborných dovedností. Závěrem nás zaměstnanci Mendelovi univerzity v Brně, na jejíž půdě se seminář konal, pozvali na velmi osvěžující prohlídku Arboreta, které doporučujeme navštívit všem,  kteří zde ještě nebyli.