Grant na podporu výsadeb stromů

Dostala se nám do rukou nabídka grantového dotačního programu na podporu výsadeb dlouhověkých dřevin. Jedním typem těchto projektů je nová výsadba původních stromů v podobě alejí, stromořadí, parků, remízků, ovocných sadů, břehových porostů nebo solitérů v krajině. Dlouhodobě tak hledáme vhodné lokality pro nové výsadby stromů (např. podél cest a silnic, vodních toků, na koupališti, v parku, v obci, do škol jako výukové stromy ad.).

Výsadba je z 85 % podpořena financemi z výše zmíněného projektu OFFSETUJEME CO2. Spoluúčast obce představuje 15 % z celkové částky projektu. Jediné podmínky pro realizaci výsadbových projektů jsou: vhodný druh obecního pozemku k výsadbě v souladu s územním plánem, nová výsadba lokálních druhů vegetace a zajištění následné péče.

Jak celý proces offsetových projektů funguje, včetně konkrétních již realizovaných příkladů, je podrobně popsáno v přiloženém informačním listu „Offsetové projekty pro obce“ nebo na internetových stránkách www.offsetujemeco2.cz. Také přikládám podrobné podmínky realizace projektu. 

Pro více informací je možné také kontaktovat paní Janu Smolíkovou. Kontaktní informace: +420 737 587 361;jana.smolikova@ci2.co.cz