Granty nadace Via k 1. 1. 2017

Nadace Via k 1. 1. 2017 vyhlásila několik zajímavých grantů:

  • Rychlé granty - uzávěrka 2.2.2017; podpora - projekty, které podporují aktivní zapojení občanů do veřejného života na lokální úrovni; žadatelé = Nestátní neziskové organizace a neformální skupiny alespoň tří osob.

  • Živá komunita - uzávěrka 8.3.2017; podpora - zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských komunitách a posilování jejich soběstačnosti; žadatelé = skupiny minimálně tří aktivních lidí a menší neziskovky založené na dobrovolnické práci.

Více informací o všech grantech nadace získáte na stránce: http://www.nadacevia.cz/co-nabizime/