Harmonogram výzev Operačního programu Jan Amos Komenský pro rok 2022

Řídící orgán Operačního programu Jan Amos Komenský vyhlásil harmonogram výzev na rok 2022 (vč. jednotlivých termínů). Harmonogram vychází z předpokladu, že Programový dokument OP JAK bude schválen Evropskou komisí v dubnu 2022. V případě prodlení ve schválení dojde k relevantnímu posunu termínů.

Harmonogram ve verzi k 3. 1. 2022 můžete stáhnout pod následujícím odkazem: