Historiáda 2016 - jak proběhla

Historiáda je za námi. Co se zde událo?

Jak jsme vás již informovali, ZŠ a MŠ Svatobořice-Mistřín a náš spolek Kyjovské Slovácko v pohybu jsme se letos stali pořadateli XVIII. ročníku celostátní soutěže Historiáda, kterou zaštiťuje agentura Hobit a její představitel pan Mgr. Ivan Bauer, který je otcem této soutěže.

Soutěžící měli nabitý program po celé dva dny, zajištěné ubytování a stravování. Museli zvládnout dvouhodinový protokol plný vědomostí, které v učebnicích nenajdete. Poté jeli do Strážnice, kde řešili detektivní příběh Cyrila Čerešňáka, v Miloticích na zámku zase tvořili obraz anglické barokní zahrady, doplňovali zámeckou hru podle výkladu paní průvodkyně. Večer se seznámili s místním folklórem díky představení Slováckého souboru Mistřín a Vyslúžilců z Kyjova doprovázených cimbálovou muzikou Stužka. Čtvrtek soutěžící týmy zakončily poznávacími soutěžemi nazvanými Cykliky.

V pátek ráno po výtečné snídani ve školní jídelně začaly další soutěže – ročníkové úkoly, městská hra v Kyjově a poslední steč. Zbývalo jen vytisknout glejty (diplomy) a vyhlásit vítěze.

1. místo – titul Florén – Gymnázium Brandýs nad Labem a Gymnázium Teplice

3. místo – titul Mědník – Gymnázium Zlín, Lesní čtvrť

Výběr fotografií z Historiády naleznete pod následujícím odkazem: Fotografie z historiády.

Za každou soutěží je schována řada obětavých lidí, kteří pomáhají sami od sebe, proto všem lidem zapojeným do organizace akce patří velký dík!

V neposlední řadě je potřeba poděkovat sponzorům akce, bez kterých by tato velká akce nemohla mít tak hladký průběh. Sponzoři:

Historiáda z pohledu soutěžících: 

Pod následujícím odkazem naleznete moc krásné video jednoho ze soutěžících o Historiádě: https://www.youtube.com/watch?v=E6Uy0mtGQE4

Historiáda v médiích:

Naše videa z Historiády