Hledáme členy Řídícího výboru

Hledáme členy Řídícího výboru projektu MAP ORP KYJOV – vzdělávání v pohybu.

Budeme rádi, když se nám přihlásí zástupci z řad zřizovatelů škol, rodičů, vedení škol, učitelů, dále zástupci ze školních družin, zástupci organizací neformálního a zájmového vzdělávání a zástupci uměleckých škol.

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP (Místní akční plán), jeho účast je dobrovolná a bezplatná. ŘV projednává podklady a návrhy k přípravě, realizaci a evaluaci MAP, zprostředkovává přenos informací v území a schvaluje další dílčí výstupy, které budou v rámci projektu vytvořeny.

Členové se budou scházet v průměru jednou za pololetí, v případě potřeby i častěji.

Více informací k projektu naleznete zde.

Přihlásit se můžete do 31. 3. 2016 v následujícím formuláři.

Prosím uveďte své jméno a přijmení.
Zaškrtněte prosím kterou skupinu chcete zastupovat.