Hygienicko-protiepidemická opatření ve volbách

Ministerstvo vnitra vydalo směrnici k zajištění prostředků pro aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření ve volbách.
Touto směrnicí se upravují podmínky pro zajištění připravenosti volebních orgánů k aktivaci hygienicko-protiepidemických opatření a prevence šíření koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 ve volbách. Obecním úřadům, pověřeným obecním úřadům a krajským úřadům se proto směrnicí ukládá, aby učinily odpovídající přípravy a zajistily si dostatečné množství dezinfekčních prostředků a osobních ochranných pomůcek pro osoby a činnosti při volbách, které jsou ve směrnici blíže specifikovány.

Směrnice je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva vnitra https://www.mvcr.cz/clanek/volby2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx.