II. Kolo výběrového řízení na podporu projektů NNO na rok 2016

Chtěli bychom Vás informovat, že v rámci Národních programů Mze vyhlásilo II. KOLO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA PODPORU PROJEKTŮ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ NA ROK 2016.

Ve výzvě je možné získat prostředky například na:  Šlechtění a podporu zahrádkaření, poskytování poradenství v oblasti myslivosti, propagace bioproduktů, regionálních produktů, Projekty zaměřené na environmentální výukové programy pro děti, mládež, Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež se zaměřením na význam chovu včel atd.

HARMONOGRAM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Vyhlášení: do 21. 01. 2016
Ukončení přijímání žádostí: 12. 02. 2016

Více informací na: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/dotace-nestatnim-ne...