Informace o migraci na jednom místě

Zajímáte se o aktuální informace o migraci? info naleznete na novém portálu Ministerstava vnitra
http://www.mvcr.cz/migrace/