Informace o Programu rozvoje obce:

Program rozvoje obce je strategický dokument obce, jehož smyslem je usnadnit strategické plánování v obci, ve střednědobém až dlouhodobém horizontu, se zapojením veřejnosti.

Veškeré informace o aplikaci, prostřednictvím níž mají být dokumenty zpracovány, naleznete zde: http://www.obcepro.cz/

E-learning  naleznete zde: http://napoveda.obcepro.cz/course-info?show&id=3

Metodiku pro zpracování naleznete zde: http://www.obcepro.cz/metodika

Příklady již zpracovaných Programů rozvoje obce naleznete zde:

http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Rozvoj_dok/stred_Janov.pdf

http://zam.uur.cz/novakova/Obcepro/Rozvoj_dok/mesto_Zelezny.pdf

Připravili jsme i vzorové materiály pro fasilitaci v obci a máme pro Vás i některé podklady a statistická data pro analytickou část.

V případě zájmu nás kontaktujte a rádi Vám se zpracováním pomůžeme.