Informace pro žadatele dotačního programu – udržování a obnova kulturního dědictví venkova:

dnem 27. ledna 2016 začnou být přijímány Žádosti o dotaci

cíl:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant mimořádného kulturního významu, údržba a budování míst pasivního odpočinku, které neslouží osobnímu užívání a ani nejsou předmětem podnikání. (kaplička, křížová  cesta,  zvonička,  boží  muka atd….).

Výše dotace maximálně do 70% skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu.

Více informací zde: http://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fzpravy%2Fnarodni_dotace%2Fnarodni_dotace%2F1452506629068.pdf