Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo Informační systém projektových záměrů (ISPZ), který umožňuje průběžný sběr a správu projektových záměrů, které vznikají v území, a jejich uchovávání v rámci jednoho centrálního systému. Vzniká tak obsáhlý zdroj informací pro stát i regiony pro nastavení vhodné a efektivní regionální politiky.

Projektové záměry je možné do systému zadávat na stránce: https://www.projektovezamery.cz/.

Více informací k systému: https://www.mmr.cz/cs/microsites/nip/projektove-zamery