Integrace cizinců na lokální úrovni 2022

V tomto dotačním programu je žadatelem obec/městská část, která může např. pro své mateřské a základní školy získat finanční podporu pro vzdělávání dětí//žáků cizinců. Tato podpora není vázaná na vznik skupin pro jazykové vzdělávání tak, jak je tomu u MŠMT.

Podpořeny mohou být projekty v těchto oblastech: pořádání integračních akcí a aktivit, organizace příměstských táborů zaměřených na výuku ČJ, vzdělávání pedagogů, činnost asistentů pedagoga a překladatelů, analýza situace cizinců v obci, semináře sociokulturní orientace, sociální poradenství terénní i ambulantní, školení pedagogů, policie a úředníků samosprávy o cizinecké problematice, informační materiály pro cizince i veřejnost, výuka českého jazyka pro děti i dospělé, podpora integrace v základních a mateřských školách či v mateřských centrech.

Termín pro podání žádostí je 30.11.2021.

Další podrobnosti: Národní dotační titul - cizinci - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)