Investice do veřejné infrastruktury - workshop

Workshop „Investice do veřejné infrastruktury“ se uskuteční dne 16. června 2022, od 10:00 hod. v sídle Krajského úřadu Jihomoravského kraje, sál Zastupitelstva Jihomoravského kraje (III. podlaží), Žerotínovo nám 449/3, v Brně. Workshop je organizován ve spolupráci Jihomoravského kraje, MMR,  Krajské hospodářské komory jižní Moravy, CZECHINVESTU a Národní rozvojové banky. S ohledem na omezený počet míst, žádáme o přihlášení 1 osoby za organizaci.

Přihlášení na workshop je možné prostřednictvím odkazu https://www.jmk.cz/workshop/25371.

Pozvánka: