Investiční dotace pro JSDH obcí

Investiční dotace pro JSDH obcí, vyhlášena Hasičským záchranným sborem ČR pro rok 2023 zahrnuje tři okruhy:

1.      Výstavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

o   Výše podpory 50 %

2.      Cisternová automobilová stříkačka

o   Výše podpory 70 %

3.      Dopravní automobil pro JSDH

o   Výše podpory 70 %

Oprávněnými žadateli jsou obce zřizující jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která je v rámci plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany zařazena v kategorii JPO II, JPO III nebo JPO V, a splňuje následující podmínky:

a) dosud neobdržela dotaci na výstavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje z rozpočtu poskytovatele,

b) požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, která má být rekonstruována, je ve vlastnictví žadatele,

c) pozemky pro výstavbu požární zbrojnice jednotky SDH obce, k níž se žádost vztahuje, jsou ve vlastnictví žadatele nebo tento sjednal smluvní závazek, na základě kterého mají být dotčené pozemky převedeny do jeho vlastnictví, a to nejpozději do 30 dní od nabytí právní moci rozhodnutí správního orgánu povolujícího užívání stavby ve smyslu právních předpisů na úseku stavebního řádu,

d) na požární zbrojnici jednotky SDH obce jakožto věci nebo součásti pozemku nevázne zástavní právo ani k příslušné věci není zřízeno věcné břemeno omezující významně či dlouhodobě činnost jednotky SDH obce.

Typ financování je ex ante.

Přijímání žádostí probíhá do 22. 08. 2022.

Více informací naleznete na https://www.hzscr.cz/clanek/dotace-obcim-na-reprodukci-pozarni-techniky-649464.aspx