IROP vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro nové období 2021 – 2027

Integrovaný regionální operační program (IROP), který spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj, vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, která budou platná pro nové výzvy z programu.  Dokument včetně příloh je ke stažení z následujícího odkazu: https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty