IROP Výzva č. 2 Územní plány

Dotaci na zpracování a změnu územních plánů mohou získat obce s rozšířenou působností. Míra dotace činí 90 %.
Příjem žádostí:
Datum zahájení příjmu žádostí: 14. 9. 2015, 9:00.
Datum ukončení příjmu žádostí: 31. 3. 2017, 14:00.
Více http://www.strukturalni-fondy.cz/…/…/IROP/Vyzvy/Uzemni-plany