Jak proběhla akce Vědomosti v pohybu

Dne 15. 6. 2016 se uskutečnila v městském parku Kyjov dopolední akce pro žáky ZŠ 4. a 5. tříd  s názvem Vědomosti v pohybu. Programu se zúčastnilo celkem 32 soutěžních týmů ze všech ZŠ  města Kyjova, Bohuslavic, Moravan, Milotic, Vlkoše a Žeravic.  

V úvodu programu proběhla neformální beseda s panem starostou Mgr. Františkem Luklem, MPA. Děti se pana starosty ptaly na vše, co je zajímalo. Vzhledem k otevřenosti dětí bylo položeno velmi široké spektrum otázek od pracovní náplně a platu pana starosty, po vybudování nových sportovišť, jejich rekonstrukcí, zřízení nákupních center či organizace hudebních koncertů jejich oblíbených interpretů. Některé otázky dětí byly spíše úsměvné, a tak už od samého začátku akce panovala velmi dobrá nálada. Pan starosta si sebou z akce odnášel také zajímavé poznatky, jak Kyjov a jeho okolí vnímají žáci základních škol.

 

Po tomto úvodním programu vytvořili žáci soutěžní týmy a šlo se do akce. V prostorách celého parku pro ně byly nachystány různé úkoly zaměřená jak na regionální historii obcí Kyjovského Slovácka, tak aktivity pohybového charakteru, o jejichž přípravu se staraly neziskové organizace. Otázky zaměřené na regionální historii byly vždy doplněny známými obrázky nebo doprovázeny krátkým textem, ve kterém byla odpověď k nalezení. Jednalo se tedy spíše o ověření čtenářské gramotnosti dětí a jejich schopnosti porozumění textu. Jednu z otázek si můžete vyzkoušet.

Poznej, o jakou obec se jedná:

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1341. Za husitských válek byl v obci vystavěn husity tábor. Obec je díky své významné stavbě považována za perlu jihovýchodní Moravy. V obci se také nachází přírodní rezervace Horky a kousek od obce pak kopec Náklo. 

Otázku dětem mohla dopomoci vyřešit také slepá mapa u stanoviště s označením obce či doprovodný historický text popisující zajímavosti z historie obcí.

Z pohybových aktivit si děti mohly vyzkoušet například základy karate, práci s hokejkou, skok přes švihadlo, základy cvičení s vlastním tělem atd.

Neziskové organizace, které se do organizace zapojily a připravily pro žáky pohybové a hravé aktivity byly: Dům dětí a mládeže Kyjov, FBC Dragons, Gymnastický a taneční klub Kyjov (GyTa Kyjov),  HBK Kyjov o.s., Charita Kyjov – Nízkoprahový klub Wu-Wej, Karate klub Kyjov, Radovánky, Skautské středisko Kyjov, Seberevolta, Včelaři Kyjov.

   

I přes krátkou nepřízeň počasí žáci všech týmů dosáhli velmi dobrých výsledků, a proto muselo mezi čtyřmi nejlepšími týmy se shodným počtem bodů dojít k vědomostnímu kvízovému rozstřelu. Otázky byly pokládány pouze z informací, které se žáci mohli dozvědět během návštěv stanovišť neziskových organizací.

Nejlépe si s kvízovými otázkami poradily týmy:

  1. Místo – Fatty family (ZŠ Jana A. Komenského)
  2. Místo – Unicorns (ZŠ Jana A. Komenského)
  3. Místo – 1. FC nám se nechce (ZŠ Milotice)

   

Součástí akce byl i doprovodný program, kdy si mohly děti i kolemjdoucí prohlédnou výstavu obrázků a slohových prací žáků ze ZŠ Dr. Joklíka, Moravan, Žeravic a Vacenovic zaměřenou na regionální  tématiku. Žáci si mohli také nakreslit a vyrobit placku dle svých představ, nebo si vybrat placku s předtištěným obrázkem. Každý soutěžní tým si kromě placek odnesl také pamětní list a paní učitelky dostaly zpracované výukové materiály z regionální historie. Vítězné týmy navíc obdrželi něco dobrého na zub.

   

Za akcí Vědomosti v pohybu je schována řada obětavých lidí, proto všem lidem zapojeným do organizace akce patří velký dík!

Vědomosti v pohybu v médiích:

 

Výběr fotografií z akce naleznete pod následujícím odkazem:

 

Výtvory žáků ZŠ k výstavě naleznete pod následujícím odkazem:

 

Videa z akce:


 


 

 

 

 

 

Realizaci této akce podpořilo město Kyjov