Jaký profil zadavatel vybrat pro obec?

Podle zákona můžete provozovat profil zadavatele i vy přímo na vašich stránkách, ale musí splňovat všechny povinné náležitosti (povinnou strukturu dat). Požadavky na náležitosti profilu zadavatele stanoví prováděcí právní předpis.

 Proto se využívá již vytvořených – elektronických tržišť, které jsou i zdarma.

 Nejznámější el. tržiště v ČR:

Jak je to mezi obcemi na území MAS?

Obce na území Kyjovského Slovácka v pohybu využívají následující profily:

Profil zadavatele Počet obcí
portál pro vhodné uveřejnění 15
profil zadavatele váš elektronický zadavatel 8
STAVEBNÍonline 3
e-zakázky.cz 5
najdivz.cz 9