Ještě jedno poohlédnutí se za uplynulou výtvarně-literární soutěží

Velké poděkování patří všem, kteří jste se zúčastnili. Dále také děkuji za perfektní spolupráci Vlastivědnému muzeu a všem sponzorům a partnerům akce. Věřím, že se společně brzy potkáme při podobně příjemné akci.