Kepkov - akce na "Hradě"

O víkendu ve dnech  8 - 9. 10 2016 jsme podpořili akci muzea Žarošice na území hradu Kepkov. Hrádek Kepkov představoval dřevěnohlinitou stavbu.  Těsně před husitskými válkami mělo v okolí Kepkova základnu tzv. Janáčovo tovaryšstvo. Ke Kepkovu pravděpodobně patřily obě zaniklé vsi Bohušky a Konůvky v blízkém údolí. Hrádek je považován za jeden z nejstarších hrádků v této oblasti. O jeho vzniku nejsou dochovány žádné záznamy. Jednalo se o první ročník této akce. Pro děti i dospělé byly připraveny tématické soutěže a návštěvníci se mohli dozvědět i historické informace, které muzeum o hradě sesbíralo.