Knihovny (PR) – IROP 2. výzva

Knihovny vykonávající regionální funkce, základní knihovny provozované obcemi nad 10 000 obyvatel a základní knihovny se specializovaným knihovním fondem, Národní knihovna ČR.

Způsobilé výdaje

 • Revitalizace, odborná infrastruktura a vybavení pro činnost knihoven
 • revitalizace knihoven, včetně nové výstavby
 • expozice
 • depozitáře
 • technické zázemí
 • návštěvnická centra
 • edukační centra
 • restaurování sbírek knihovních fondů
 • vybavení pro konzervaci a restaurování
 • evidence a dokumentace knihovních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software
 • ochrana knihovních fondů
 • technické vybavení knihoven

Dílčí aktivity mohou být v projektu libovolně kombinovány.

Výše způsobilých výdajů

 • Základní knihovny se specializovaným knihovním fondem: 1 000 000 - 10 000 000 Kč
 • Ostatní typy knihoven: 5 000 000 - 80 000 000 Kč

Velikost dotace

70 – 100 % dle typu žadatele

Místo realizace

 • Kraje
  • Středočeský
  • Jihočeský
  • Plzeňský
  • Vysočina
  • Jihomoravský

Oprávnění žadatelé

 • Obce
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi
 • Zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

Přijímání žádostí

28. 7. 2022 – 2. 2. 2023 14:00

Více na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/2vyzvairop