Kompostování

Kompostování je přírodní, člověkem řízený proces, při kterém dochází k rozkladu biologických odpadů za přístupu vzduchu. Působením mikroorganismů a půdních organismů tak vzniká organické hnojivo - kompost.

Obce s převažující zástavbou rodinných domů se zahradami si mohou vystačit s domácím kompostováním. V bytových domech je vhodným způsobem komunitní kompostování nebo lze využít specializované kompostéry pro kompostování na sídlišti. Obec s převažující zástavbou bytových domů se neobejde bez kompostárny či bioplynové stanice. Nejlevnějším řešením jsou tzv. „malá zařízení“ , která zpracovávají bioodpad do 10t odpadu v jedné zakládce a do 150t zpracovávaného odpadu za rok. Pro jeho provoz není nutné mít vodohospodářsky zabezpečenou plochu. Malé zařízení je možné provozovat pouze na základe kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Ideální je spolupráce s místními zemdělci, kterým pro kompletaci vybavení často stačí pouze dokoupit překopávač na traktor, případně síto (90% nákladů lze získat z dotací) a navíc pro svá pole získají kvalitní organické hnojivo - kompost. Problematikou malých zařízení se zabývá příručka Zřizování a provoz malých kompostáren.

Pokud Vás tato problematika zajímá více. Věnují se jí přehledně webové stránky: http://www.kompostuj.cz/vime-jak/jak-vyrabet-kompost/. Nebo lze využít rad zmíněných v následující krátké příručce - kompostování v domácích kompostérech.