Komunální FVE pro malé obce – Modernizační fond – RES+

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

Způsobilé výdaje

Předmětem podpory je instalace nových fotovoltaických elektráren (dále jen „FVE“) s instalovaným výkonem do 1 MWp (včetně) na jedno předávací místo do DS/PS. Podporovány jsou:

Projeky FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE (viz opatření výše) mohou být dále podpořeny:

Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.

Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.

Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Místo realizace

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3 000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu

Velikost dotace 75 %

právnění žadatelé

Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3 000 k 1. 1. 2022 dle údajů Českého statistického úřadu

Přijímání žádostí

17. 8. 2022 – 15. 3. 2023 do 12:00:00

Více na https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/detail-vyzvy/?id=17