Koncepční část Strategie Kyjovského Slovácka k připomínkování

Vážení aktivní občané,

pro období 2021-2027 zpracováváme strategii, na základě níž budeme moci realizovat dotační podporu pro území Kyjovského Slovácka z prostředků Evropské unie. Strategie se zaměřuje na konkrétní potřeby a požadavky území a definuje možné cíle podpory pro finanční prostředky poskytované z Evropské unie.

 Nyní Vás prosíme o připomínky ke Koncepční části strategie do 25. 7. 2021.

Připomínky prosím zasílejte na email: tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com. Do předmětu e-mailu uveďte: „Připomínky SCLLD2021+“ a do textu uvádějte odkaz na stranu v dokumentu a popis navržené změny. Ideálně prosím uveďte také své telefonní číslo pro případné dotazy na Vaše podměty.

Na tento dokument bude navazovat Akční plán, jehož tvorbou se budeme zabývat na podzim a ten teprve určí pro každý program podporovaný z evropských fondů přes naši organizaci samostatné podmínky podpory.

 Děkujeme za spolupráci při rozvoji regionu.