Konference Senior housing

20.6.2022 od 13.00 hod se v Hlavním jednacím sále Senátu Parlamentu ČR uskuteční Konference Senior housing, zaměřena na možnosti řešení v oblasti zkvalitňování života stárnoucí populace především v oblasti bydlení s přesahem do domácí péče. Konference je jednodenní a strukturou je koncipována do podoby krátkých samostatných přednášek pro uvedení tématu s rozšířenými panelovými diskuzemi a následných diskuzí se zapojením auditoria.

Blok 1.: Ekonomické a právní aspekty poskytování péče o seniory

- účelově vázané a nevázané státní příspěvky do rozpočtu měst a obcí na zajištění péče o seniory aneb (Ne)systematičnost financování pobytových a sociálních služeb

- povinnosti měst a obcí v oblasti sociální péče o seniory z pohledu ústavy a navazujících právních norem

Blok 2.: Výstavba nových a revitalizace stávajících sociálních zařízení a komunitních center

Blok 3.: Domácí péče a její význam v rámci malých měst a obcí s rozšířenou působností

Blok 4.: Zkušenosti, příklady a alternativy pro zajištění péče o seniory.

Závazné přihlášky a případné dotazy zasílejte, prosím, na: konference@uniepacientu.cz. Účast na konferenci je bezplatná.