"Kotlíkové dotace pro podniky" - 89. výzva OPŽP

OPŽP vyhlásilo 89. výzvu zaměřenou na snížení emisí zmečišťujících látek v podnicích, výše dotace až 85%.

Podporováno je např.:

  1. Náhrada nebo rekonstrukce spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.
  2. Náhrada nebo rekonstrukce ostatních stacionárních zdrojů znečišťování za účelem snížení emisí TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC.-
  3. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u spalovacích stacionárních zdrojů.
  4. Pořízení dodatečných technologií a změny technologických postupů vedoucí ke snížení emisí a úrovně znečištění TZL, NOX, SO2, NH3 a VOC u ostatních stacionárních zdrojů.-
  5. Pořízení technologií ke snižování emisí NH3 z chovů hospodářských zvířat.
  6. Omezování prašnosti z plošných zdrojů (dle povahy procesu např. vodní clony, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení).
  7. Rozšiřování a rekonstrukce soustav centralizovaného zásobování tepelnou energií, včetně realizace nových soustav.

Příjem žádostí probíhá do 31.8.2017.

Veškeré informace k výzvě naleznete zde.