Krizová komunikace - seminář

Jihomoravský kraj pořádá seminář s názvem: "Krizová komunikace nejen po tornádu". Seminář proběhne 15. 2. 2022 od 13:00 - 16:00 hodin online prostřednictvím následujícího odkazu: Přihlášení se k semináři.

Program semináře:

  • Úvodní slovo - J. Grolich, hejtman Jihomoravského kraje
  • Krizový štáb JMK - M. Koníček, bezpečnostní ředitel, KrÚ JMK
  • Praxe řešení mimořádných událostí - M. Menšík, odd. ochrany obyvatelstva, HZS JMK
  • Bezprostředně po tornádu - M. Košut, starosta, Moravská Nová Ves
  • Krizová komunikace v území ORP - J. Humpolíček, krizové řízení, MěÚ Rosice
  • Komunikační nástroje obce - J. Rak, Ústav ochrany obyvatelstva, UTB ve Zlíně