Mapa nezaměstnanosti

Víte, že na území ČR vznikla unikátní mapa zaměřující své výstupy na data o nezaměstnanosti a sociálních nejistotách. Mapa nezaměstnanosti a sociální nejistoty je tvořena různými ukazateli v rámci tří hlavních záložek:

  • Nezaměstnanost: jedná se o mapy celkové nezaměstnanosti (sledující nezaměstnanost podle pohlaví, věku a vzdělání), dlouhodobé, krátkodobé a sezónní nezaměstnanosti. 
  • Hmotná nouze: tyto mapy sledují příjemce (osoby) příspěvku na živobytí, domácnosti s dětmi a bez dětí pobírající příspěvek na živobytí. 
  • Kontext: mapy ukazující počet osob v exekuci, počet sankčních vyřazení z evidence úřadu práce ČR a změny v počtu obyvatel trvale hlášených v jednotlivých obcích.

U jednotlivých map je možné zobrazit různé územní úrovně, od krajů, přes okresy, obce s rozšířenou působností (ORP), pověřené obecní úřady (POú) až po jednotlivé obce.

Mapu můžete zobrazit na stránce: https://mapanezamestnanosti.cz/