Mateřské školy (PR) – IROP 7. výzva

Navyšování kapacit mateřských škol v území, kde je identifikován nedostatek kapacit.

Způsobilé výdaje

Navyšování kapacit mateřských škol

Místo realizace

 • Kraje
 • Středočeský
 • Jihočeský
 • Plzeňský
 • Vysočina
 • Jihomoravský

Velikost dotace

Min. 70 %

Oprávnění žadatelé

 • Školské právnické osoby
 • Obce
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Kraje
 • Organizace zřizované nebo zakládané obcemi/kraji
 • NNO, které minimálně 2 roky bezprostředně před podáním žádosti nepřetržitě působí v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb
 • Církve, církevní organizace
 • OSS
 • PO OSS
 • ostatní právnické osoby, vykonávající činnost škol a školských zařízení, zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení (např. akciové společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, veřejné obchodní společnosti)

Přijímání žádostí

23. 8. 2022 - 02/2023

Více na https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/7vyzvairop