Metodická pomoc pro školy a zřizovatele pro přijímání a vzdělávání dětí z Ukrajiny

MŠMT připravilo informační a metodickou podporu škol v návaznosti na aktuální dění na Ukrajině. Metodické materiály odpovídají na otázky ohledně zařazování dětí do škol, začleňování do kolektivu, jazykovou přípravu a další otázky administrativy i pedagogické práce.

Vznikla část webu https://www.edu.cz/ukrajina/ určená jako přímá podpora s informacemi a metodickými materiály na jednom místě.

Dále vznikly tyto dva metodické materiály:
=> Vzdělávání ukrajinských dětí v ČR je určený pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele.
=> Příručka pro školy v době katastrofické události, který připravil Národní ústav duševního zdraví společně s MŠMT. Vznikl jako zdroj informací pro pedagogy základních a středních škol.

Zdroj: MŠMT