Metodické doporučení č. 1.1 Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek

Ministerstvo vnitra uveřejnilo aktualizované metodické doporučení č. 1.1 Proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek - obecná část. Aktualizované metodické doporučení reaguje na změny v právní úpravě, zejména pak zákonných zmocnění k vydání obecně závazných vyhlášek a správního trestání, k nimž došlo po vydání první verze tohoto doporučení v roce 2015. Toto doporučení popisuje proces tvorby a vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Najdete zde také informace týkající se platnosti, účinnosti či zániku platnosti a účinnosti. Dokument včetně všech dalších doporučení k vyhláškám obcí naleznete na stránce: http://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d