Metodické doporučení, jak zřídit výbor pro rodinu a seniory

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Metodické doporučení pro zřízení výboru zastupitelstva obce pro rodinu a seniory. Přiložené metodické doporučení vychází z předpokladu, že pro efektivní realizování prorodinných opatření a pro rozvoj regionální rodinné politiky je potřeba jejich institucionální a personální zajištění. Pro tento účel je možné zřídit právě výbor pro rodiny v rámci zastupitelstva obce. Doporučení má pouze 3 strany a jeho obsahem je:

  • Právní zakotvení výboru
  • Vymezení činnosti výboru
  • Finanční zajištění výboru

Metodické doporučení si můžete stáhnout pod následujícím odkazem: Metodika - výbor pro rodinu a seniory v obci