Metodický pokyn k předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a dobrovolnými svazky obcí v roce 2017 na JMK

Jihomoravský kraj připravil stručnou metodiku pro předkládání účetních a finančních výkazů obcemi a DSO v roce 2017 na JMK. Cílem dokumentu je stanovit způsob, rozsah a termíny údajů předkládaných obcemi a DSO pro splnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů.

Metodiku a všechny další potřebné informace naleznete na následujícím odkazu: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=332475&TypeID=2