MK ČR - Program restaurování movitých kulturních památek

Nejpozději do 30. června 2017 lze žádat o finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Návrhy na zařazení akce restaurování movité kulturní památky do programu jsou přijímány prostřednictvím místně příslušných územních odborných pracovištích Národního památkového ústavu. Kontaktní pracovnicí ministerstva je Mgr. Barbora Vávrová Hanušová, e-mail: Barbora.VavrovaHanusova@mkcr.cz, tel.: 257 085 467.

Více informací na stránce: https://www.mkcr.cz/program-restaurovani-movitych-kulturnich-pamatek-285.html