Moderování průvodu Slováckého roku v Kyjově

Průvod při Slováckém roku v Kyjově

Byli jsme požádáni o spolupodílení se na moderování průvodu  Slováckého roku v Kyjově.  Již tradičně se zde  prezentují prostřednictvím svých krojovaných jednotlivé obce  našeho regionu. Velkou část průvodu však tvoří folklórní soubory a jiná uskupení z jednotlivých obcí. Proto bychom chtěli dát i jim možnost vlastní prezentace.  

V případě, že máte zájem, aby o Vašem spolku bylo něco velmi krátkého a zajímavého či vtipného řečeno, zašlete případný text v rozsahu maximálně 3 vět na email kolariktomas1@seznam.cz.

Děkujeme za Vaši aktivitu a snahu udělat komentář k průvodu pestřejší.

S pozdravem tým Kyjovského Slovácka v pohybu