Možnosti měst a obcí v oblasti energetiky

Národní centrum energetických úspor (NCEÚ) připravilo specializovanou microsite - https://www.podcastyoeusporach.cz/, kde najdete komplexní informace o energetických úsporách a také informace o zajímavých energetických projektech. Vytvořený obsah je skvělým průvodcem o tom, jaké možnosti vlastně dnes obce a města v oblasti energetiky mají.