Možnosti ve skladování a zpracovávání ovoce - seminář

Celostátní síť pro venkov ve spolupráci se Zahradnickou fakultou MENDELU v Brně Vás srdečně zve na seminář: Možnosti inovací ve skladování a zpracování ovoce.  

Kde: pondělí 21. března 2016 od 9:30 do 15:00

Kde: posluchárna  D12, budova D, Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici (Zahradnická fakulta, Valtická 337, Lednice)

Program semináře:

10.00   Ing. Dagmar Adámková (koordinátor Celostátní sítě pro venkov SZIF RO Brno)

             Téma: Aktivity CSV pro rok 2016; Program rozvoje venkova, operace 4.2.1.

10:20   doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. (ÚPTZP, Zahradnická fakulta MENDELU v Brně)

             Téma: Odborné zaměření Ústavu posklizňové technologie zahradnických produktů

10:40   prof. Ing. Jan Goliáš, DrSc. (ÚPTZP, Zahradnická fakulta MENDELU v Brně)

             Téma: Pokroky ve skladování ovoce v řízené atmosféře

11:10   Dr. Ing. Anna Němcová (ÚPTZP, Zahradnická fakulta MENDELU v Brně)

             Téma:  Zavádění skladování asijských hrušek a poznatky o skladování třešní

 11:40  doc. Ing. Josef Balík, Ph.D. (ÚPTZP, Zahradnická fakulta MENDELU v Brně)

              Téma: Ovocné šťávy se zvýšeným obsahem bioaktivních složek

  12:10   Ing. Pavel Híc, Ph.D. (ÚPTZP, Zahradnická fakulta MENDELU v Brně)

               Téma: Možnosti separace aromatických látek při výrobě nápojů

 12:30   Přestávka na oběd

14:00   Navazování a prohlubování spolupráce; výměna, sdílení a přenos znalostí, technologií, zkušeností a osvědčených postupů na bilaterární úrovni.

Prezence účastníků probíhá 30 min. před začátkem semináře. Účast i pohoštění na semináři je bezplatné.

Rezervace účastníků – Dagmar Adámková – POUZE e-mail: dagmar.adamkova@szif.cz