Multimodální osobní doprava

Účelem projektu v této výzvě je výstavba nebo modernizace infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cílem projektu v této výzvě je zajištění provozu nově postavené nebo zmodernizované infrastruktury pro veřejnou dopravu nebo infrastruktury pro přestup na veřejnou dopravu ve smyslu zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v parametrech určených v žádosti o podporu od data ukončení realizace projektu.

Aktivity:

 výstavba a modernizace přestupních terminálů pro veřejnou dopravu;

  • výstavba a modernizace parkovacích systémů zajišťujících přestup na veřejnou dopravu (P+R, K+R, B+R);
  • realizace preferenčních opatření a zvyšování kapacity veřejné dopravy stavebními úpravami silnic a místních komunikací.

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ 4. 5. 2023, 14:00

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2021+ 26. 4. 2024, 14:00

Nejzazší datum ukončení realizace projektu 31. 12. 2026

Oprávnění žadatelé: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů na projekt:
Minimální výše: 3 000 000 Kč
Maximální výše: 75 000 000 Kč

Více informací na stránce: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/69vyzvairop