Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2019

JMK vyhlašuje výzvu na podporu Muzejní noci a noci kostelů. Žádat o dotaci lze v termínu od 15. 2. 2019 do 1. 3. 2019. Maximální částka dotace činí 100 000 Kč. Spoluúčast žadatele je 30 %. Prostředky z dotace lze využít na úhradu honorářů umělcům, úhradu nájemného, náklady na zapůjčení techniky a ozvučení, náklady na propagaci akce a režijní náklady ve výši maximálně 10 % schválené dotace.

Více informací získáte na stránce: https://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/