MV ČR – Rozvoj dobrovolnické služby

Typy podporovaných aktivit:

o dobrovolnické službě: pojistné, které je uzavřeno dle podmínek daných zákonem o dobrovolnické službě, část výdajů spojených s výkonem dobrovolnické služby (evidence, příprava dobrovolníků a realizace dobrovolnické služby), pojistné na důchodové pojištění

Alokace je 15 mil. Kč. Výše podpory je 70 %.

Oprávnění žadatelé

organizace o dobrovolnické službě: spolky, ústavy, sociální družstva, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, právnické osoby církve nebo náboženské společnosti, evidované osoby církve nebo náboženské společnosti, církve a náboženské společnosti

Přijímání žádostí

30. 09. na další kalendářní rok

Více na: https://www.mvcr.cz/clanek/narodni-dotacni-titul-dobrovolnicka-sluzba.aspx