Nabídka školení k novému zákonu o zadávání VZ

MMR zveřejnilo na stránkách následující nabídku:

Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s přijetím zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, školí od dubna tohoto roku zástupce státních úřadů a jejich podřízených organizací. Hlavním smyslem je seznámit úředníky s novým zákonem a vysvětlit jim rozdíly mezi dosavadní a novou právní úpravou. Školení budou probíhat také během celého léta  – ministerstvo nabízí další nové termíny dle poptávky.

Do poloviny června tohoto roku proškolili pracovníci Odboru práva veřejných zakázek a koncesí Ministerstva pro místní rozvoj téměř 3 500 zástupců státních organizací po celé České republice. Podávají výklad zejména v těch oblastech, které by mohly být považovány za problematické tak, aby co nejvíce ulehčili zavedení zcela nové právní úpravy v oblasti zadávání veřejných zakázek do praxe.

Školení budou probíhat nadále během celého léta a na podzim tohoto roku, kdy se s ohledem na velký zájem počítá s opakováním školících akcí na jednotlivých úřadech, přičemž by tato školení byla koncipována jako prohlubující. Zaměřena pak budou hlavně na nové instituty a postupy v zadávacích řízeních obsažené v zákonu o zadávání veřejných zakázek.

V případě zájmu je Ministerstvo pro místní rozvoj připraveno zajistit školení pro čtyřicet až sto účastníků. Pro zařazení do harmonogramu školení mohou zájemci své žádosti zasílat na e-mail: skoleninzzvz@mmr.cz.

Do žádosti prosím uveďte:

•    název instituce,

•    kontaktní údaje,

•    požadovaný termín školení (uvést minimálně dva vyhovující termíny),

•    zda má instituce možnost provést školení ve svých prostorách nebo je schopna takové prostory zařídit,

•    pro kolik účastníků má být školení provedeno.

V případě zájmu většiny obcí z ORP Vám seminář domluvíme. Váš zájem vyjádřete prostřednictvím emailu na adresu tomaskolarik@kyjovske-slovacko.com